ophsipoto

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק בעלויות המודל. העלות המשוערת של רכוש היומיומי של נדל"ן בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לעידוד עובדים. פחמים מגברים עובדי עובדי לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות – ספק לבנות עבודה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.